Antistatische kleding EN 1149-5

Moderne, antistatische kleding wordt vooral gedragen in omgevingen waar ontbrandbare gassen of vloeistoffen aanwezig zijn. Daarnaast werkt men bijvoorbeeld ook in de meel- en houtindustrie – waar een vonkje veroorzaakt door statische elektriciteit grote problemen kan veroorzaken – veelal in antistatische veiligheidskleding. PWG Veiligheidskleding ontwikkelt en fabriceert antistatische kleding die aan alle gestelde normen en eisen voldoet (EN 1149-5).

Iedereen kent het ‘knetter-effect’ wanneer je bij droog weer een trui over je hoofd uittrekt: geknetter en kleine volkjes zijn het gevolg. Dit is het ontladen van statische elektriciteit. Doordat de drager beweegt, schuurt de kleding langs elkaar waardoor statische elektriciteit wordt opgewekt. In bovenbeschreven omgevingen kan dit uiteraard levensgevaarlijk zijn. Bij de antistatische kleding van PWG is opwekking van elektriciteit of statische lading uitgesloten.

Catalogus Antistatische kleding

 

 

De eerste generatie antistatische kleding 
In eerste instantie werd er een metaalvezel (bekinox) verwerkt in antistatische werkkleding. Hierdoor kon de energie afgevoerd worden naar de aarde, mits de drager niet op een isolerende ondergrond stond. Deze kleding voldoet aan EN 1149-1. De kleding met de metaalvezel is echter niet geschikt voor medewerkers die aan elektrische installaties werken. Metaal aan de oppervlakte is daarbij uit den boze.

De huidige generatie antistatische kleding voldoet aan EN 1149-5
Tegenwoordig verwerken we koolstofvezels in antistatische kleding. De koolstof is omgeven door een polyamide draad die in de stof verwerkt is. Op lichte kleuren is dit zichtbaar als een raster van kleine ruitjes. Doordat de koolstof geïsoleerd is door de polyamide mag deze kleding ook gebruikt worden door bijv. elektriciens. De kleding werkt als de kooi van Faraday, d.w.z. dat er geen spanningsverschil in de kleding kan ontstaan en de kleding dus ook vonk kan veroorzaken.

Uiteraard moet de kleding ook aan de kledingeisen uit de EN 1149-5 voldoen met kenmerken zoals:
• alle metalen (onder)delen afgedekt
• toevoegingen van emblemen moeten vast verwerkt worden (afneembare badges zijn bijvoorbeeld niet toegestaan).

Strikt gebruik vereist
Iedere werknemer die werkt in een omgeving waar antistatische kleding is voorgeschreven, dient te weten dat hij of zij niets aan de kleding mag veranderen voor of tijdens de werkzaamheden. De antistatische eigenschappen die PWG in de antistatische kleding maakt zijn permanent. Bij verkeerd onderhoud of aanpassingen kunnen deze eigenschappen aangetast worden.

Heeft u vragen over mogelijke gevaren binnen uw organisatie?
De accountspecialisten van PWG Veiligheidskleding adviseren u graag aan de hand van uw risico-scan.

Catalogus Antistatische kleding