PWG Veiligheidskleding biedt een veilig en professioneel systeem waarbinnen uw medewerkers zelf hun kleding(pakket) kunnen beheren en zelf hun kleding en bijvoorbeeld PBM’s kunnen bestellen.

Aan iedere werknemer is een reeks persoonlijke kerngegevens gekoppeld. Op basis van deze gegevens kan een medewerker – bijvoorbeeld via een puntensysteem of draagtijd – binnen het voor hem of haar geldende (jaar)budget kleding bestellen die past bij zijn/haar functie en in zijn/haar maten.

Iedere medewerker krijgt per jaar een X-aantal punten. Wanneer deze punten verbruikt zijn, kan er niet meer besteld worden en zal de medewerker een verzoek tot bestellen in moeten dienen bij de budgetbeheerder. Over de criteria kunnen afspraken gemaakt (en op verzoek bijgesteld) worden.

Alles onder controle
Wij nemen u, indien gewenst, alle organisatorische en administratieve handelingen uit handen en zorgen dat u exact op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen via geautomatiseerde rapportages. Onopgemerkte budgetoverschrijdingen zijn uitgesloten.

Meten is weten
De persoonlijke gegevens van medewerkers worden verreikt met data over maatvoeringen, functies, speciale wensen of bevoegdheden etc.

Helpdesk
PWG biedt een telefonische helpdesk voor gebruikers van het bestelsysteem. Zij helpen en begeleiden gebruikers indien gewenst bij hun bestellingen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op.