PWG verwerkt Biokatoen in de veiligheidskleding en is partner van Max Havelaar / Fairtrade. Ook op deze manier leveren wij onze bijdrage aan een meer duurzame wereld

Katoen is een natuurlijke vezel, maar het verbouwen van de katoenplant en het verwerken van de vezels is een sterk vervuilende teeltvorm. Dit komt vooral door de grote hoeveelheden chemicaliën en bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt. Daarbij is katoen één van de meest verhandelde producten in de wereld (bijna de helft van alle geproduceerde textielproducten), dus niet-biologisch verbouwde katoen heeft een significante impact op het milieu en de gezondheid van de boeren.

Milieu-onderzoek heeft uitgewezen dat het intensieve gebruik van synthetische kunstmest, bodemadditieven, ontbladeringsmiddelen en andere substanties om de niet-biologische katoen te produceren een serieuze verwoesting van de grond, water en lucht veroorzaken. Deze chemicaliën hebben zo ook een verwoestend effect op de langdurige gezondheid en welzijn van mens en dier. Indirect hebben ze een negatief effect op de voedselketen van mens en dier, aangezien katoenzaad ook wordt verwerkt in veevoer en zo de vlees- en zuivelindustrie vervuilen. Ook katoenzaadolie wordt verwerkt in veel voedselproducten.

De problematiek stopt niet na de vervuilende teelt. Tijdens het verwerken van de katoenbollen tot kleding, worden weer bij elke productiestap vele chemicaliën gebruikt: siliconen waxes, aardolieproducten, weekmakers, glansmiddelen, zware metalen, vlam- en bodemvertragers, ammoniak en formaldehyde. Alleen al om deze redenen, achten wij het zeer belangrijk om te kiezen voor biologisch katoen met een milieuverantwoorde verwerking tot kleding. Waarom biologisch katoen? Voor het behoud op de lange termijn van de gezondheid van de natuur, mens en dier.

Nog twee redenen:

  • De ‘traditionele katoenteelt’ verbruikt ongeveer 25% van de insecticiden wereldwijd en ruim 10% van de pesticiden (Allan Woodburn).
  • Er is ongeveer 150 gram chemicaliën (pesticiden en meststoffen) nodig om genoeg katoen te verbouwen voor één T-shirt.

Wat is biologisch katoen?
Biokatoen wordt verbouwd via methoden en materialen die een lage impact op het milieu hebben. ‘Werken met en niet tegen de natuur’ is het principe achter de biologische landbouw: geteeld zonder pesticiden en gesponnen zonder chemicaliën. Biologische boeren sturen op gewasrotatie (wisselteelt). Ook wordt de grond op natuurlijke wijze bemest, worden er plaagbestrijdende insecten gebruikt om op natuurlijke wijze de schade aan gewassen te beheersen, en onkruid wordt verwijderd met schoffels en tractoren, als ook handmatig. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of biologische producenten methoden en materialen gebruiken die zijn toegestaan in de biologische productie. Bedrijven verkrijgen het biologische label als de grond gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren vrij is van synthetische pesticiden.

Biologisch katoen is puur, natuurlijk en meer ademend voor de gevoelige huid. Bestrijdingsmiddelen en chemisch behandelde kleding, luiers en beddengoed blokkeren het natuurlijke evenwicht van onze huid. Bovendien worden op katoenboerderijen waar chemicaliën worden gebruikt, de boeren voortdurend blootgesteld aan synthetische pesticiden en meststoffen, die hen en hun families in gevaar brengen. In ontwikkelingslanden zijn arme, ongeschoolde en slecht uitgeruste boeren vaak gedwongen om te gaan met de meest gevaarlijke chemische landbouwmiddelen. Biologische bedrijven zijn vrij van chemische kunstmest en bestrijdingsmiddelen, wat hun grond en water beschermd en voor langere tijd bruikbaar houdt. Kleding van Biokatoen gaat langer mee omdat de katoen gezonder en zonder chemicaliën geteeld wordt.

Bovendien komt de overschakeling naar het telen van Biokatoen de gezondheid van de katoenboeren ten goede! Hectoliters pesticiden worden vermeden waardoor de locale bevolking niet meer wordt blootgesteld aan giftige stoffen. Dankzij de biologische landbouw verbetert de kwaliteit van het grondwater en het drinkwater voor mens en dier.

Het afgebeelde kledingstuk is gemaakt van een katoen-polyester mix. Het katoen is biologisch geteeld én gecertificeerd door Max Havelaar en tevens is gebruik gemaakt van gerecyclede polyester.

Ook dit kledingstuk is gemaakt van Biokatoen plus gerecycled polyester en draagt het Max Havelaar-certificaat.