De PWG Gedragscode beschrijft de basisprincipes van ethisch gedrag die wij verwachten van medewerkers, leveranciers en klanten.

The PWG Code of Conduct describes the basic principles of ethical behavior that we expect from employees, suppliers and customers.